Algemene voorwaarden

Onderwijsvorm

De trainingen worden op locatie of virtueel gegeven, zulks aan de trainer ter beoordeling.

Verplaatsen van trainingen

(Online) Individuele trainingen, modules en duo-trainingen
Heeft u 10 of minder lesuren dan kunt u zonder meerkosten 1 les verschuiven, mits u binnen 48 uur voor de les dit aan de trainer schriftelijk meldt. Bij 11 of meer uren training kunt u maximaal 2 lessen zonder meerkosten verplaatsen, mits dit 48 uur voor de training schriftelijk met de trainer is gecommuniceerd. Indien u bent verhinderd en de lessen worden niet 48 uur van tevoren afgezegd, komen deze te vervallen. Deze lesuren worden wel in rekening gebracht. U kunt zich nooit laten vervangen bij verhindering. Deze voorwaarden gelden ook voor bovengenoemde onlinetrainingen.

(Online) Open groepen en groepstrainingen
Groepstrainingen (vanaf drie deelnemers) gaan altijd door volgens planning, ook als één of meer deelnemers niet aanwezig kunnen zijn. We zullen in dat geval zorgdragen voor extra instructies/huiswerk om bij te blijven. Als de helft of meer van de groep niet aanwezig kan zijn, kan de training zonder meerkosten één keer verplaatst worden, mits uiterlijk 48 uur van tevoren met de trainer gecommuniceerd. Lessen die niet binnen 48 uur worden afgezegd, komen te vervallen en worden wel in rekening gebracht.

(Online) Intensieve trainingen
Intensieve trainingen, taal-5-daagse of trainingen met vier of meer lesuren op één dag kunnen worden verplaatst, mits 48 uur van tevoren schriftelijk aangevraagd. Verplaatste lessen moeten binnen vier weken ingehaald worden en er wordt € 100.- extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Te laat aangevraagde verplaatsing van een training wordt in rekening gebracht, als ware de training afgenomen. Deze voorwaarden zijn ook bij onlinetrainingen van toepassing.

Verblijfskosten/catering
De kosten voor overnachtingen en verblijf zijn voor eigen rekening en vallen niet onder deze voorwaarden. Als Duidelijk Duits voor u een accommodatie heeft georganiseerd, krijgt u hiervoor de Algemene Voorwaarden Accommodatie.

Annuleren van trainingen

Als de training na de intake onverhoopt niet doorgaat, dan worden de intake(s) (€ 50,- per deelnemer excl. btw) en de reiskosten van de trainer (€ 0,28,- per km) in rekening gebracht.

Na akkoord (per e-mail) op onze definitieve offerte zijn de startkosten (€ 150,00 per deelnemer) altijd verschuldigd.

Voor de lesuren geldt:
– Tot 4 weken voor de eerste lesdag kunt u kosteloos annuleren;
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste lesdag brengen wij 50% van de overeengekomen lesuren in rekening;
– Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor de eerste lesdag brengen wij 75% van de overeengekomen lesuren in rekening;
– Vanaf de eerste lesdag is geen restitutie meer mogelijk. Na aftrek van de gemaakte extra kosten kunnen de resterende lesuren wel door een collega worden overgenomen (hier kunnen evt. kosten voor intake ontstaan)

Lesmateriaal

Lesmateriaal komt voor rekening van de cursist.

Kosten

Alle door Duidelijk Duits genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Facturatie en betaling

Het totale bedrag (startkosten, lesuren en eventuele reiskosten) wordt voor de start van de training digitaal gefactureerd, overeenkomstig de offerte. Betaaltermijn: 14 dagen na factuurdatum.

Intellectuele Eigendomsrechten

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de training of onlinetraining, zijn en blijven eigendom van Duidelijk Duits tenzij anders overeengekomen.

Resultaat

Duidelijk Duits, gaat een inspanningsverplichting aan om de cursist op het beoogde vaardigheidsniveau te brengen. Van de cursist wordt voldoende inspanning, aanwezigheid en zelfstudie verwacht om het beoogde resultaat te bereiken. Duidelijk Duits is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bereiken van dat niveau door de cursist.